Aurika, Algirdas Seleniai ir  šuo Džiugas.

2012 m. Palanga.

Aurika ir Algirdas Seleniai.

2013 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimas

"Už švietėjišką kūrybinį darbą".

Aurika ir Algirdas Seleniai

Lietuvos Kinematografininkų

Sąjungos Prizo laureatai - 2006 m.

Už animacinį filmą "Čigonas ir drakonas".

 

INTERNETINĖS SVETAINĖS

SUKŪRIMĄ PARĖMĖ

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

 

 

Algirdo Selenio poezija

 

MĖLYNO MOLIO TĖVYNĖ

 

mūsų žemė keliauja putoja rustus vandenynas

šnypščia lavos iškyla didingi kalnynai

išsilydęs granitas kvarco nuošliaužom spindi

buvo Kabro laikai ties pusiauju sustojo žemynas

ar atsimeni tu kaip iš žemės gelmių tirštas prakaitas sunkės

kaip konvulsiškai keitėsi sluoksniais paviršius

po vulkaninių sąrėmių upėms nubėgus

pirmapradėje jūroje tvėrės gyvybė

čia pusiaujuje karšta vėl eisime rinkti moliuskų

vandenynas skūpus vakarienei teks tenkintis klintim

ar jūs eisit žiūrėt kaip Laurėntijos plokštė artėja

ar ilgam čia sustojom Silūro laikai jau praėjo

štai ir vėl pajudėjom stovėjom vos tūkstantį metų

kas tas tūkstantis metų kai pusė milijardo praėjo

nuo pietinio ašigalio šiaurėn keliaujant iš lėto

čia mes esam dabar ir kiek būsime niekas nežino

atkeliavus į šiaurę Laurentija kelią pastojo

dubo aižėjo grimzdo didingoji Baltikos žemė

klojo patalus jūra vagojo ledynai

daugel amžių čia esam ant laiko nugludintų polių

lipdom savo Tėvynę iš mėlyno mėlyno molio

 

2013.08.12.

 

PAKALBĖK SU MANIM PAKALBĖK

 

pakalbėk su manim pakalbėk

išsakyk kad ir paprastą mintį

kaip gyvent neprarandant vilties

kaip gyvenimo džiaugsmą pažinti

 

apie  grožį ir gėrį kalbėk

apie tai ką be galo tu myli

apie šėlstančią aistrą kalbėk

apie tikro tikėjimo gylį

 

apie  tai ką nutyli kalbėk

apie tai ką  sunku pripažinti

ką iš savo slogios atminties

visam laikui norėtum ištrinti

 

pakalbėk su manim pakalbėk

kai tau pyktis ar nerimas kyla

ir kai  norisi šaukti kalbėk

nes tik šitaip išsaugosim tylą

 

2013.08.11.

KAI MIESTAS NAKČIAI SUSITRAUKIA

 

kai miestas nakčiai susitraukia

laužams užgesus priemiesčių lūšnynuos

iš tolumos daina atklysta

iš tolumos daina užkimus

 

balkonuose ugnelės gęsta

rūkorių tamsios mintys smilksta

kimios dainos aistroms atslūgus

naktis glamonių pasiilgsta

 

kvartalai miegmaišiuose dūsta

kvartalai miegmaišiuose tūno

naktis lipnia tamsa priglusta

prie miegančių bejausmių kūnų

 

2013.08.07.

 

VEIDRODIS

 

mano vaidmens atlikėjas

mano atvaizdo cenzorius

mano erdvės įstrižainėmis

atkuria mano pavidalą

be neapykantos ir pavydo

esamo laiko erdvėj

 

2013.07.25.

 

IR VĖLIŲ VĖLĖS

 

ir vėlių vėlės

vėlei vėlei

dangun sugrįžo kareivėliai

po ilgo ir beprasmio mūšio

dangun sugrįžo vėlių pulkas

pabiro žemėn tuščios kulkos

ir vėlių vėlės

vėlei vėlei

namo negrįžo kareivėliai

 

2013.07.28.

 

GYVATVORĖ

 

savo gyvenimo būdą

gyva tvora aptvėriau

gėluoniuotą vasarą

mokiau piktžoles tramdyti pykti

 

2013.07.29.