Aurika, Algirdas Seleniai ir  šuo Džiugas.

2012 m. Palanga.

Aurika ir Algirdas Seleniai.

2013 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimas

"Už švietėjišką kūrybinį darbą".

Aurika ir Algirdas Seleniai

Lietuvos Kinematografininkų

Sąjungos Prizo laureatai - 2006 m.

Už animacinį filmą "Čigonas ir drakonas".

 

INTERNETINĖS SVETAINĖS

SUKŪRIMĄ PARĖMĖ

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

 

 

 

ANIMACINIO FILMO SUKŪRIMO, GAMYBOS DARBAI,

REMIANTIS ANICINIU FILMU „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“

 

Kiekvienas animacinio filmo piešinys (kino terminologija-kadriukas) yra daugiasluoksnis. Prie kiekvieno piešinio sukūrimo gali dirbti net keli dailininkai, kuriems vadovauja dailininkas statytojas. Pagal dailininko statytojo sukurtas filmo komponuotes, eskizus, tas kadriukas (piešinys) atliekamas ir montuojamas kompiuterinių animacinio kino programų pagalba.

Bendrą, galutinį kadriuko vaizdą tvarko dailininkas statytojas, kuris dažnai būna ir pagrindiniu animacinių filmų režisieriumi. Pasaulinėje praktikoje yra nemažai animacinio kino režisierių, kurie nėra dailininkai.Jie, kaip ir vaidybiniame kine, dirba su dailininkais statytojai, kuriuos patys ir pasikviečia.

Animacinio filmo „Eglė žalčių karalienė“ scenaristu, pagrindiniu režisieriumi, dailininku statytoju (kaip ir prie visų Aurikos ir Algirdo Selenių sukurtų filmų) buvo Algirdas Selenis. Jis taip pat kūrė bendros kompozicijos ir stilistikos eskizus, fonus. Aurika Selenienė kūrė personažus, atliko, visas kitas piešinio (kadriuko) detales, laikydamasi, nurodytos stilistikos, vykdė prapiešimo darbus. Fonus, personažus, kitas detales į bendrą kompoziciją sumontavo kompiuterinių darbų operatorius Vytautas Jakubonis, vadovaujant filmo režisieriui. Operatorius kartu su režisieriumi - dailininku statytoju montuoja ir visą filmo medžiagą.

Prie animacinio filmo dirba dailininkas –animatorius, dažnai net keli. Prie animacinio filmo „Eglė žalčių karalienė“ dirbo žymus Lietuvos karikatūristas, dailininkas-animatorius Vitalijus Suchockis.

Dailininkas – animatorius sukuria personažo, fonų (jūros bangų ir kt.) judesį. Personažo judesio charakteristiką, personažo vaidmenį, per kiek laiko turi įvykti veiksmas, pačio veiksmo (mizanscenos) schemą, animatoriui nurodo pagrindinis režisierius.

Muzika filmui sukuria kompozitorius profesionalas. Prie Aurikos ir Algirdo filmų dirbo tokie garsūs Lietuvos kompozitoriai, kaip Lietuvos Nacionalinių premijų laureatas Algirdas Martinaitis, Lietuvos Kinematografininkų Sąjungos, „Sidabrinės gervės“ apdovanojimų laureatas Kipras Mašanauskas.

Garso takelį „Eglei žalčių karalienei“, panaudodamas garsaus lietuvių folklorinių apeigų ansamblio „Kūlgrinda“ atliekamas dainas, sukūrė Algirdas Selenis. Garso takelį montavo kompiuterinių darbų operatorius Vytautas Jakubonis. Jis, laikydamasis Algirdo Selenio sukurtos kadruotės, ir animatoriaus V,Suchotskio sudaryto ekspografo, atliko viso filmo vaizdo montažą. Ekspografe pažymimas personažų judėjimo greitis nurodytame laike.

Kadangi kiekvienam animaciniam filmui reikia paruošti daug piešinių, prie filmų atlikimo darbų dirba daug dailininkų atlikėjų. Kino filmo vienos sekundės judesį sudaro 24 kadriukai. Taip ir animaciniame filme, vienai sekundei pajudinti reikalingi 24 piešiniai. 7 minučių animaciniam filmui reikia paruošti apie 10 000 piešinių. Dailininkų atlikėjų komandą sudaro: prapiešėjai, fazuotojai, kontūruotojai, spalvintojai. Šitam dailininkų-atlikėjų kolektyvui vadovavo antroji režisierė, dailininkė Aurika Selenienė. Dailininkai vykdytojai griežtai laikosi režisieriaus ir dailininko statytojo suprojektuotų piešinių.

Animacinis filmas "Eglė žalčių karalienė" 2004 metais Tarptautiniame animacinių filmų festivalyje Tindirindis buvo apdovanotas specialiu žiūri diplomu tarptautinių filmų konkursinėje programoje. Iki šiol visi lietuviški animaciniai filmai, šiame festivalyje, pelno apdovanojimus tik lietuviškų  filmų konkursinėse programose.

 

ANIMACINIS FILMAS "EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ" (2003 M.,-7 MIN.)

Režisieriai, dailininkai - Aurika ir Algirdas Seleniai.

 

 

1. SCENARIJUS

2. PERSONAŽAI

3. KADRUOTĖ

4. PIEŠINIAI

5. FONAI

6. FILMO KADRIUKAI

1.

Filmo "Eglė žalčių karalienė" idėjos, scenarijaus autorius - Algirdas Selenis.

2.

Filmo "Eglė žalčių karalienė" personažų autorė - Aurika Selenienė.

3.

Filmo "Eglė žalčių karalienė" estetinės stilistikos, kadruotės autorius-

Algirdas Selenis.

4.

Piešiniai a/f "Eglė žalčių karalenė".

Piešinių autorė dailininkė Aurika Selenienė.

 

Vieno piešinio, susidedančio iš detalių iškeltų į atskirus sluoksnius, pavyzdys.

Piešinių autorė Aurika Selenienė.

5.

Fonų, ant kurių komponuojami personažai, pavyzdžiai.

Fonų autorius Algirdas Selenis.

6.

Kadriukai iš animacinio filmo "EGLĖ ŽALČIŲ KARALINĖ".

 

Patį filmą galite pasižiūrėti svetainės puslapyje -

LIETUVIŠKI ANIMACINIAI FILMAI.

DAILININKO-ANIMATORIAUS DARBO PAVIZDYS:

Animacinis filmas "Bubblegum".

Išanimuotas filmo veiksmas,-

dailininkas-animatorius - Algirdas Selenis.

 

 

2. Animacinis eksperimentas, animacinio judesio

darymas deformuojant vaizdą (piešinį, foto) su Adobe Photoshop programa: Filter/Distort: Displace, Pinch, Polar, Coordinates, Ripple, Shear, Spherize, Twirl, Wave, ZigZag.

Dailininkas-animatorius Algirdas Selenis.