Aurika, Algirdas Seleniai ir  šuo Džiugas.

2012 m. Palanga.

Aurika ir Algirdas Seleniai.

2013 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimas

"Už švietėjišką kūrybinį darbą".

Aurika ir Algirdas Seleniai

Lietuvos Kinematografininkų

Sąjungos Prizo laureatai - 2006 m.

Už animacinį filmą "Čigonas ir drakonas".

 

INTERNETINĖS SVETAINĖS

SUKŪRIMĄ PARĖMĖ

KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

 

 

Algirdo Selenio miniatiūros


Algirdo Selenio piešiniai

 

Algirdas Selenis

MINIATIŪROS

PAKRIZENIMAI

 

1.

 

Jis gyrėsi, kad visada visur atsiduria laiku ir vietoje. Tik nesigyrė vietoje ko?..

 

2.

 

– Jus taip gražiai atrodote. Ar daug dėmesio skiriate savo tualetui?

– O taip. Paskutiniu metu visai iš jo neišeinu...

 

3.

 

Žuvis žuviai:

 – Kada baigsi mane menkinti?!..

 – Kai tu baigsi mane kuprinti!..

 

4.

 

Apklausus pasieniečius, kodėl ant sulaikytojo kūno tiek sužalojimų, tie atsakė, kad jis nukentėjo nuo sienos, kurią pats ir perėjo.

 

5.

 

 – Kodėl visiems turiu įrodinėti, jog esu nekaltas? – guodėsi plaktukui atsuktuvas.

 

6.

 

 – Kada pradėsi dirbti, veltėdi!? – priekaištavo vinis plaktukui, – ir tai buvo jos paskutinis priekaištas.

 

7.

 

„Vis tiek obels nepranoksiu“, – pagalvojo obuolys ir nustojo nokęs.

 

8.

 

Jei miestas turi apygardą tai kur tada gardas?..

 

9.

 

– Kokie žmonės tau patinka? – paklausė mokytoja Petriuką.

–Visi kurie mane supa, – nuoširdžiai atsakė tas.

 

10.

 

Visi kas ne lauke – kariai!

 

11.

 

– Tu tik pažiūrėk į tą negrą. Meluoja net neraudonuodamas...

 

 

 

12.

 

Klysta tie kurie sako, kad žmonės nemoka skraidyti, – o kam gi jiems ausys?!

 

13.

 

– Kodėl premjeras atleido aplinkos ministrą?

– Todėl, kad tas buvo ne iš jo aplinkos.

 

14.

 

Jei trūksta žodžių – varykite sakiniais! 

 

15.

 

Biudžetinės lėšos kultūros projektams tikra paspirtis kultūros ir meno veikėjams. Ateityje ieškosime dar veiksmingesnių būdų kaip juos paspirti.

 

16.

 

Jus sakote, kad tie vaistai niekam tikę,..bet kokie šalutiniai poveikiai, įtikinėjo klientą vaistininkas.

 

17.

 

Senokai pas mus nesilankėte, pašnekino akušerė gimdyvę.

– O taip!.. Kiek vandens nutekėjo!

 

18.

 

Kai maestro sugriebė manikėnę už gerklės, pasigirdo paskutinis mados šauksmas.

 

 

 

 

19.

 

 – Na, o besmegeniams algas išmokėsiu vasarą, –  pareiškė Kalėdų Senelis.

 

20.

 

Šis įstatymas du kartus keistas, ir antrasis daug keistesnis už pirmąjį.

 

21.

 

Nepabuvęs kareivėliu – nepabusi niekada.

 

22.

 

Skelbiame naują Telekomo paslaugą žvejams.

Nuo šiol jūs galėsite prisiskambinti į visus savo tinklus.

 

23.

 

– Kodėl žurnalistai nuolat klausinėja?

–  Nes menkai išprusę.

 

24.

 

Sutarę – sumušėm rankom, o po to dar paspardėm kojom.

 

25.

 

– Kaip jus galite į tai taip ramiai žiūrėti?

– Argi? – nustebau aš ir ėmiau į tai žiūrėti neramiai.

 

26.

 

– Kiekvienas žmogus mato gyvenimą iš savo varpinės! – pamokslavo vyras žmonai.

– Dabar  man aišku, kodėl tavoji nuolat atsegta! – atšovė ta.

 

27.

 

– Nerėk, nes pažadinsi. 

– Ką pažadinsiu?! Ką ?!

– Manyje žvėrį!

 

28.

 

– Mano išrinktoji, mano išrinktoji, – vapėjo susijaudinęs auto mechanikas.

– Išrinkt išrinkau, tik surinkti niekaip negaliu.

29.

 

Sunku laikyti liežuvį už dantų, kai dantys mirksta stiklinėje.

 

30.

 

– Aš taip tave myliu, ir nieko negaliu su savimi padaryti...

– Ir nevark, brangusis, geriau ką nors padaryk su manimi.

 

31.

 

– Ar jau visi keleiviai sulipo?! – paklausė vairuotojas,     staigiai sustabdęs autobusą.

    

32.

 

 Uoste keleivius ir automobilius kelia ne tik keltas, bet ir   uraganinis vėjas.

 

33.

 

Kai ji užsičiaupė  –  jai prasivėrė akys.

(Po odos tempimo operacijos)

       

34.

 

Seimo narė O.K. buvo apkaltinta pap(ų)lizmu. Seimo Etikos komiteto  sprendimu nuo šiol, dalyvaudama seimo posėdžiuose ji privalės  įtraukti krūtinę.

 

35.

 

Teismų reformatoriai ragina seimą įsteigti naują instituciją: „Paskutinį teismą“.

 

 36.

 

Seimo valgykloje galite paragauti du naujus patiekalus: „Antį krizinę“ ir  „Antį korupcinę“.

 

37.

 

Kinologų draugijos pirmininkas savo dvynukes dukreles pavadino Greta ir Iveta. Griežto tėvelio teigimu, šie vardai turėtų padėti dukroms surasti savo vietą gyvenime.

     

 38.

 

Nuo šiol piliečiai, laikantys bet kokios rūšies gyvūnų patiną ir     patelę, privalės įsigyti  patentą. Antraip   tai bus vertinama kaip  nelegalus  verslas. Šis įstatymas ypatingai skaudžiai palies tuos  piliečius, kurie savo namuose veisia tarakonus.

 

 39.

 

– Jis vėl užsisakė kavos ir tuno, – piktinosi padavėjas   administratoriui.

– Tegul sau tuno, jei  pinigus moka, – atsainiai atsakė tas.

 

 40.

 

– Aš uždaviau ministrui pamatinį klausimą, o gavau išmatinį  atsakymą…

 

41.

 

Jei yra įgula, tai turi būti ir atgula.

 

42.

 

 – Brangioji, nori tau sumuštinį sutepsiu?

 – Tik pabandyk, –  taip snukį sutepsiu, visą gyvenimą neatsiplausi! – supyko ji, skubiai nurydama paskutinius sumuštinio kąsnius.

 

 43.

 

– Kodėl tave atleido nuo karinės tarnybos?

– Nemoku prisitaikyti...

 

45.

 

–  Kodėl be leidimo palikai futbolo aikštę?!- pyko treneris ant    žaidėjo.

– Bėgau atsinešti dokumentų. Tas buvęs policininkas ir vėl reikalavo iš manęs paso, – teisinosi tas, rodydamas į savo komandos draugą.  

 

46.

 

Premjera – premjero žmona.

 

47.

 

Prieš šaudamas į orą policininkas jį pagadino.

 48.

 

– Nuo to karto jus taip ir stovite man akyse...

–  Jei jus tai vargina galiu atsisėsti...

 

49.

 

– Na ir laikai atėjo, net prieš Velykas padorių kiaušinių nenusipirksi...

– Ką ten kiaušiniai. Kalba, kad dabar važiuojant į Ameriką net vyžų nebereikės...

 

50.

 

– Jis kalės, tikrai kalės, – užtikrino policininkas rodydamas į šuniuką.

 

 51.

 

Kai pajutau tą puvėsių kvapą iškarto supratau, kad telefonas sugedęs.

 

 52.

 

– Mano vyras tikras paranormalus reiškinys, nes tik parą būna     normalus, –  teigė susijaudinusi radijo laidos apie paranormalius   reiškinius klausytoja.

 

53.

 

Mes turime išmokinti tautą gyventi taip, lyg ši akimirka būtų paskutinė!

 

54.

 

– Mirk… Mirk…– vapėjo senis, mirkydamas džiūvėsį arbatoje.

 

55.

 

Skyrybos tarp sutuoktinių įvyksta tada, kai susidaro revoliucinė situacija: kai apačios nebegali, o viršūnės nebenori.

 

56.

 

– Gelbėkit!.. Gelbėkit!..  –  šaukė senutė, supratusi, kad į jos butą laužiasi plėšikai.

– Tuoj, močiut, tuoj... Tik duris atrakinsim, – guodė ją  plėšikai, išgirdę pagalbos šauksmą.

 

57.

 

– Kaip jūs drįstate taip su manimi kalbėti! Aš su jumis kiaulių neganiau!

– Tikra tiesa, kiaules, tamstele, ganei vienas...

 

 

58.

 

– Ko toks laimingas?

– Man visą dieną ausyse skamba nuostabi muzika.

– Tai padaryk garsiau, – visi paklausysim.

 59.

 

– Ko taip rėkauji?

– Pats su savimi šnekuosi.

– O ko taip garsiai?

–  Kad blogai girdžiu.

 

60.

 

Yra tokių talentingų žmonių, kurie moka skaityti svetimas mintis. Aš taip pat talentingas, nes moku rašyti svetimas mintis.

 

61.

 

Tai aš anos ir klausiu:

– Tai kiek, kaimynka, pensijos gauni?

– Nu dvėsti... trysta... –  atsakė Ana.

– Vaje,vaje... Gerai sakai. Už tokius pinigus tik nudvėsti ir pratrysti gali.

 

62.

 

–  Netvarka, mieste vienos prostitutės! – piktinosi policijos komisaras.

Ir kitą dieną jos buvo nebevienos.

 

63.

 

– Žinojau, kad ji hidra, bet, kad dar ir meteorologė?!..

 

64.

 

Kaip tu gali taip elgtis?! Juk visą laiką tą moterį statai į nepatogią padėtį!

– Gerai. Nuo šiol aš ją statysiu tik į patogią padėtį.

 

 65.

 

Ką daryti, jei vyras su jumis nesiskaito?

Nepergyvenkit. Daug blogiau, kai jis su jumis nesižiūri.

 

66.

 

Ką daryti, jei neturit kur daryti?

Darykit pro šalį. Šalis atlaikys.

 

67.

 

– Po kokiu ženklu tu gymiai? –  paklausė valkata valkatos, vartydamas šiukšlyne rastą horoskopą.

– Po kokiu gimiau nežinau, bet pradėtas buvau po ženklu „Sustoti draudžiama“.

 

68.

 

– Užsisakykite mūsų treniruoklį ir mes jums padovanosime sveikos mitybos vadovą!

– Kam man tas vadovas? Vieną jau turiu. Iki šiol sveikai maitinasi iš mano kišenės.

 

 69.

 

Tik buvimas nuolatinėse kritinėse būklėse gali galutinai suformuoti pradedanti kritiką.

 

70.

 

– Už ką mane sulaikėte, pareigūne?

– Visi vairuotojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių.

–  Kad aš tik kelių ir laikausi...

 

71.

 

– Sakykit, kodėl jus rūkote tik tas cigaretes ant  kurių pakelio užrašyta : „Rūkymas kenkia jums ir aplinkiniams“?- paklausė viršininkas pavaldinio, įnirtingai rūkančio vieną cigaretę po kitos.

– Todėl ir rūkau, kad kenkčiau jums ir jūsų aplinkiniams! – piktai atrėžė tas, prisidegdamas naują cigaretę.

 

72.

 

Ji buvo vieniša motina, jau tokia vieniša, kad net neturėjo vaikų.

 

73.

 

Sakoma, kad daiktus reikia vadinti savo vardais, todėl nuo šiol visus daiktus vadinsiu Algirdais...

 

74.

 

Dvi pensininkės prie šventinio stalo apsikeitė receptais.

Tik po švenčių, apsilankiusios vaistinėje, suprato kokiais receptais apsikeitė.

 

75.

 

Kai šalta, šuniukus šeimininkai aprengia tam, kad  nereikštų pretenzijų blusos, jog viešbučiai blogai šildomi.

 

76.

 

O kas liečia telefoninių pokalbių pasiklausymo, – tai man net labai patinka, nes bent kažkas manęs atidžiai išklauso.

 

77.

 

Mums žemiečiams dažnai tenka žemintis. Ne taip kaip marsiečiams: visas gyvenimas „Marsais“ klotas...

 

78.

 

Gavau Kalėdinį dovanų čekį. Užsimaniau nusipirkti dulkių siurblį. Tų pinigėlių tik dulkėms užteko, o siurbliui jaune ne...

79.

 

Skelbimas daržovių parduotuvėje:

„Šventinis morkų išpardavimas besmegeniams!“

 

80.

 

Kartais ant pjedestalo kelia kai nori pakarti.

 

81.

 

Tikras valdovas tas, kuris valdosi.

 

82.

 

Kai viena akim mirkt, kita akim mirkt, –  tai ir yra projektas AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms).

 

83.

 

– Kaip jūsų sveikata?

– Geriau...

–  Geriau?!...

 Geriau neklauskit…

 

84.

 

 Jei norite pakeisti savo balso toną, pradėkite nuo centnerio ir vis mažinkite...

 

85.

 

– Sakote pomidorai lietuviški... Kad iš išvaizdos atrodo visai nutautėję.

 

86.

 

„Pamečiau neišnešiotą kompiuterį!“

 

87.

 

VIRUSAS. Kaip feministės į tokią moterų diskriminaciją ramiai žiūri ir nesiūlo virusą pakeisti į moterusą?..

 

88.

 

–  Jūs klausiate apie mano nekilnojamąjį turtą?.. Vieni pamatai... Atvažiavęs pamatai, ir vėl išvažiuoji.

89.

 

– Čia jums skambina policijos įgaliotinis. Kaimynai prašo, kad   patildytumėte muziką, nes nesupranta, dėl kokios priežasties jūs baratės.

– O kam jiems to reikia?

– Aš prašiau jų, kad išsiaiškintų kokios jūsų barnių priežastys.

– Nėra tikslo tildyti muzikos, nes mes jau susitaikėme.

– Tai gal galite vėl viską pakartoti, nes man trūksta duomenų protokolui...

 

90.

 

Kultūrinis turizmas

Kultūrinio turizmo dalyviai, atvykę į šį draustinį, galės savo rankomis pamaitinti čia gyvenančius menininkus.

 

91.

 

– Kelionės laiku... Nieko čia nėra fantastiško. Mūsų turistinėje agentūroje visos kelionės vyksta laiku. Laiku išvykstame laiku atvykstame...

 

92.

 

Kad išprotėtum reikia turėti proto.

 

93.

 

– Visai nenusivalai batų prieangyje, vis prineši ir prineši žemių! – piktinosi žmona šluodama grindis.

– Žemėje gyvename tai ir prinešu žemių...

– Gerai kad negyvename Veneroje, nes tada užneštum veneros!

 

94.

 

Labiausiai Dievas pyko ant Adomo ir Ievos už tai, kad pamatė, jog ir jis nuogas.

 

95.

 

Suaugę žmonės vadinami suaugusiais, nes jie suaugę.

Dėl to skirtis labai sunku ir skausminga.

 

96

 

- Dabar galėsite dižiuotis savo retais dantimis, - tarė stomotologas ir ištraukė pacientui dar vieną dantį.

 

97.

 

MALDOS

Kokių tik maldų nėra pasaulyje: gydytojas meldžiasi, kad būtų daugiau ligonių; graborius meldžiasi, kad būtų daugiau  mirusiųjų; kunigas meldžiasi, kad būtų daugiau  nusidėjelių;

vagis,- kad būtų daugiau  turtingųjų.

 

98.

 

Rašytojau, jei turi ką pasakyti - nerašyk.

 

99.

 

 Jei turi sprandą turėsi ir galvą.

 

100.

 

Būti ir nebūti,- štai kur tobulas buvimas.

 

101.

 

 

Himarojaus draugijos vyrai kviečia šokiui artrito draugijos moteris.

 

102.

 

Visą savo dorą gyveimą prieš nieką nesilanksčiau ir nekeleklupsčiavau,

nes turėjau nesveiką stuburą ir kelių artritą.

 

103.

 

Fotografas tai ne profesija, o titulas. Šio luomo vyrai, norėdami vesti, turi susirasti mažų mažiausiai fotografaitę...

 

104.

 

Ar žinai kuo vieni žodžiai skiriasi nuo kitų? Skirybos ženklais...

 

105.

 

Vyras toks pats trikampis kaip ir moteris. Tik smailiu kampu žemyn.

 

106.

 

Vienas teisėjas savo žmonos meilužį nuteisė už turto prievartavimą...

 

107. 

 

Būna paprastų vėžių, bet pasitaiko ir gar - vėžių.

 

108.

 

Ji sako, jog aš tinginys ir nieko nedirbu, nors aš auginu barzdą, ir galiu užtikrinti, kad tai ne menkesnis darbas nei auginti daržoves...

 

109.

 

Jeigu jūsų žmona nekelia ragelio,-

 jums ragai.

 

110.

 

Jeigu  pergyvenate dėl to, kad priaugote svorio,-

gydykite nervus.

 

111.

 

- Kai tik sugrįžtu į tėvų namus vėl pasijuntu lyg vaikystėje...

- Apsišlapini ir ieškai čiulptuko?..

 

112.

 

Tam, kad Lietuvoje būtum apkaltintas rasizmu, užtenka pasakyti juodaodžiui: "Negriūk ant manęs".